GR5 Wandelaars Helchteren

Avond "Halfweg" dd. 19-04-2008

Zaterdag 19-04-2008 zou het dan zover zijn! We hebben het er tijdens onze wandelingen dikwijls over gehad… Om tegemoet te komen aan heel wat vragen van sympathisanten en familie over de lotgevallen tijdens onze wandeltocht hebben we besloten om er een volledige avond aan te wijden. Die avond was het de bedoeling om familie, vrienden en kennissen uit te nodigen en hun een impressie te geven van onze wandeltocht, ondertussen half weg, naar Nice. Vandaag hebben we ook onze T-shirts en sweater, met GR5-logo, gekregen van Kleding Simons van Ellikom, die deze gesponsord heeft. Ook Etienne melotte van DVV die jaarlijks onze verzekering gesponsord heeft wordt in de bloemetjes gezet. Waarvoor dank!

Om 18.00 uur zijn we gestart met een kleine wandeling door Helchteren. Tijdens de wandeling volgende we een stukje GR dat door Helchteren komt en namen Dominiek en Luc de gelegenheid te baat om de aanwezige wandelaars kennis te laten maken met de verschillende GR "richtingaanwijzers". Boeiend voor een 50-tal wandelaars die de eerste keer deze GR-tekens te zien kregen. Halfweg de wandeling kregen ze een tas soep aangeboden door Peter en Benny. Aan de wandeling was ook een kleine kwis verbonden en de antwoorden konden nadien ingeleverd worden bij Theo, onze alom tegenwoordige kassier.

Omstreeks 20.30 uur hebben de wandelaars en de andere aanwezigen kunnen kennis maken met de route. Een deel van de zaal hadden we gereserveerd met het weergeven van de route, kaartmateriaal, topo-gidsen, wandeluitrusting,… Natuurlijk mocht onze "remork" niet ontbreken.

De talrijke aanwezigen waren aangenaam verrast en de vele vragen werden dan ook door ons beantwoord. Ondertussen werd de pers nog te woord gestaan door Miel en Jos.

Omstreeks 21.00 uur was het de bedoeling om met een powerpoint, onder de deskundige leiding van Jos, de mensen op een ludieke manier te laten kennis maken met onze lotgevallen. Deze voorstelling werd echt gesmaakt door de ondertussen aangegroeide 130 aanwezigen. Aansluitend werd de nieuwe web-site voorgesteld door Roger waarop de mensen al de informatie kunnen terugvinden van onze wandeling.

Als afsluiter kregen de aanwezigen nog een toelichting over het goed doel van dit jaar en kon er met een boterham met spek nog gegokt worden via een tombola. Omstreeks 23.00 uur werd na de prijsuitreiking van de kwis nog een kleine attentie overhandigd aan de vrijwilligers die er voor gezorgd hadden dat er ook nog iets te drinken was voor alle aanwezigen.

Aansluitend kon er nog wat nagekaart worden en kon men kijken naar een permanente powerpoint van al onze foto's.

Al bij al een goed initiatief dat gesmaakt werd door de talrijke aanwezigen. De opbrengst van de tombola en drank werd volledig geschonken aan het goede doel van dit jaar. Dat was uiteindelijk ook het uitgangspunt van deze avond!