GR5 Wandelaars Helchteren

Jaarlijkse voorbereiding

De voorbereiding van onze jaarlijkse wandelingen, het weekend van Onze Heer Hemelvaart, gebeurt telkens op dezelfde manier Voor 2008 zijn we in onderling overleg overgeschakeld naar de eerste week van juli. In aanloop van onze wandelingen starten we in het najaar met een aantal voorbereidende vergaderingen.

We zijn met zeven man, die de GR5 tot een goed einde willen brengen. Zes wandelaars en één begeleider die met de wagen en remork volgt. De "remork" dient vooral voor onze persoonlijke spullen, een gasvuurtje, potten en pannen, ... Ieder wandelt met een dagrugzak en de noodzakelijke wandeluitrusting. De begeleider zorgt voor de bevoorrading op vastgelegde stopplaatsen tijdens de wandeling en zorgt eveneens voor de dagdagelijkse inkopen.

Het eerste aandachtspunt is de route en de noodzakelijke kaarten. We wandelen telkens met stafkaarten. Vermits we telkens een 150 km willen wandelen, verspreid over een drie- of viertal dagen, vergt dit toch wel wat planning. Vanaf 2005 hebben we telkens de stafkaarten aangekocht, kwestie van een goede planning te maken.

Het tweede aandachtspunt zijn de route en de verschillende overnachtingsplaatsen. Ook de beschikbaarheid van een wagen voor 7 man is een belangrijk punt. We starten dan ook direct om via internet zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen over de beschikbaarheid van deze slaapplaatsen. Uiteraard moet er ook rekening gehouden worden met het aantal km dat we dagelijks (40 - 50) willen wandelen.

In Belgié en Luxemburg hebbe we telkens iedere dag op verschillende plaatsen geslapen, afhankelijk van de route. Meestal was dit een bed and breakfast of een klein hotelletje. In Frankrijk zijn we overgestapt naar het zoeken van gîtes. Indien mogelijk proberen we ook twee of drie dagen in dezelfde gîte te verblijven. De gîtes worden dan ook strategisch gekozen om zo weinig mogelijk verplaatsingen met de wagen te moeten doen. Voordeel is wel dat we ons eigen potje kunnen koken en niet afhankelijk zijn van openingsuren en dergelijke.

Het derde aandachtspunt zijn de verschillende stopplaatsen, meestal twee per dag... Deze leggen we vast aan de hand van onze dagelijkse wandelroute. Op deze stops zorgt onze begeleider dat er dagelijks één warme maaltijd is. Voor de rest zijn er afhankelijk van de weersomstandigheden warme of koude dranken aanwezig.

Het vierde aandachtspunt zijn de oefenwandelingen. De data worden vastgelegd en we starten steeds in het voorjaar met een kleine wandeling om vervolgens op te bouwen naar dagwandelingen van om en bij de 45km. Afhankelijk van de zwaarte van de route doen we ook telkens een wandeling in de Ardennen.

Het vijfde aandachtspunt is de samenstelling van onze "remork". Wat nemen we mee? Wat eten we? Wie zorgt voor wat?

Het zesde aandachtspunt is de "potopbouw". Iedere vergadering storten we een vastgelegd bedrag. Dit bedrag dient voor de betaling van onze onkosten zoals overnachtingen, kaartmateriaal, eten...

Het zevende aandachtspunt is het "goed doel". Ieder jaar "presenteren" we onze vergadering aan een vereniging van Helchteren. De vereniging krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van onze wandeling een activiteit te organiseren waarvan de opbrengst voor hun is. Gemiddeld brengen deze activiteiten een 2500 EUR op. Opbrengsten waren voor kleuter- en lagere school, de chiromeisjes en de chirojongens en een project voor water in Oekraíne.